top of page

bài viết nổi bật

business of maker

họ đã bắt đầu như thế nào?

bạn là một...

Maker

Bạn là một Maker nếu bạn thích tự tạo ra hay sản xuất các sản phẩm thủ công, DIY, thực phẩm hay các sản phẩm mang tính nghệ thuật, sản phẩm digital... bằng cách làm thủ công, hoặc sử dụng công cụ chuyên dụng hay thậm chí là công nghệ. Các Maker thường tập trung vào việc tạo ra các dự án, sản phẩm độc đáo và sáng tạo, mang tính cá nhân hóa và giá trị thương hiệu cao thay vì các sản phẩm được sản xuất hàng loạt. 

Thường các maker sản xuất từ sở thích, có mối quan tâm đặc biệt với việc tự tạo ra những sản phẩm này với mong muốn mang lại giá trị cũng như chất lượng tốt nhất, khác biệt và sáng tạo nhất cho từng sản phẩm...

vừa mới ra mắt

bottom of page