top of page

Xác định khách hàng lý tưởng dành cho Maker

  • 90ngày
  • 12bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.

Giới thiệu

Cách xác định và tìm kiếm khách hàng cho maker’s business

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page